nhẫn mỹ xưa hột vàng sst


nhẫn mỹ xưa hột vàng sst- trên cùng là hột vàng màu hổ phách với bề mặt láng và đáy mài đa giác tuyệt đẹp, bao quanh hột là tên trường ferry eagle pass high school.-...

Giá ban đầu 0₫

Sản phẩm trước Sản phẩm tiếp theo

nhẫn mỹ xưa hột vàng sst

- trên cùng là hột vàng màu hổ phách với bề mặt láng và đáy mài đa giác tuyệt đẹp, bao quanh hột là tên trường ferry eagle pass high school.
- bên hông phải nhẫn khắc họa hình ảnh 2 vận động viên bóng rổ đang tranh tài.
- bên hông trái nhẫn khắc họa vòng nguyệt quế chiến thắng và quả bóng đang bay vô rổ.
- lòng nhẫn khắc tên chủ cũ và chữ SST tức chất liệu nhẫn Sterling Silver (bạc xưa)
- nhẫn size 6.5 tức lòng trong đo ngang được 16.5mm đeo lên tay với ngón út đẹp diệu kỳ.
Mời các bạn xem hình:

nhẫn mỹ xưa hột vàng sst

nhẫn mỹ xưa hột vàng sst

nhẫn mỹ xưa hột vàng sst

nhẫn mỹ xưa hột vàng sst

nhẫn mỹ xưa hột vàng sst

nhẫn mỹ xưa hột vàng sst

nhẫn mỹ xưa hột vàng sst

nhẫn mỹ xưa hột vàng sst

nhẫn mỹ xưa hột vàng sst

nhẫn mỹ xưa hột vàng sst

nhẫn mỹ xưa hột vàng sst