nhẫn mỹ xưa hợp kim năm 1984


nhẫn mỹ xưa hợp kim năm 1984- trên cùng là hột màu tím Amerthys vớ bề mặt láng và đáy 3D hình kỵ sỹ La mã tuyệt đẹp. bao quanh hột là tên trường Rutherford...

Giá ban đầu 0₫

Sản phẩm trước Sản phẩm tiếp theo

nhẫn mỹ xưa hợp kim năm 1984

- trên cùng là hột màu tím Amerthys vớ bề mặt láng và đáy 3D hình kỵ sỹ La mã tuyệt đẹp. bao quanh hột là tên trường Rutherford The Pride
- bên hông trái nhẫn khắc họa hình ảnh linh vật trường là chú dê nú Rams với cặp sừng sắc nét uy lực.
- bên hông phải nhẫn là logo trường với các dụng cụ âm nhạc và năm tốt nghiệp 1984
- lòng nhẫn khắc:
+ hãng sản xuất: HJ (Herff Johns)
+ chất liệu nhẫn: ULT (hợp kim Ultrium)
- nhẫn size 9.5 tước lòng trong đo ngang được 19.5mm
Mời các bạn xem hình:

nhẫn mỹ xưa hợp kim năm 1984

nhẫn mỹ xưa hợp kim năm 1984

nhẫn mỹ xưa hợp kim năm 1984

nhẫn mỹ xưa hợp kim năm 1984

nhẫn mỹ xưa hợp kim năm 1984

nhẫn mỹ xưa hợp kim năm 1984

nhẫn mỹ xưa hợp kim năm 1984

nhẫn mỹ xưa hợp kim năm 1984

nhẫn mỹ xưa hợp kim năm 1984

nhẫn mỹ xưa hợp kim năm 1984

nhẫn mỹ xưa hợp kim năm 1984