nhẫn mỹ xưa hải quân Navy bạc xưa logo vàng 10k


nhẫn mỹ xưa hải quân Navy bạc xưa logo vàng 10kTrên cùng là hột màu xanh dương đậm trơn bóng chính giữa hột có gắn logo hình đại bàng đứng trên mỏ neo bằng vàng...

Giá ban đầu 0₫

Sản phẩm trước Sản phẩm tiếp theo

nhẫn mỹ xưa hải quân Navy bạc xưa logo vàng 10k

Trên cùng là hột màu xanh dương đậm trơn bóng chính giữa hột có gắn logo hình đại bàng đứng trên mỏ neo bằng vàng 10k. Bao quanh hột là dòng chữ United States Navy (Lực lượng Hải Quân Hoa Kỳ)

- Bên hông phải nhẫn là logo đại bàng đặc trưng của hải quân Hoa Kỳ, bao quanh là họa tiết dây thừng và chữ nhỏ siêu siêu nét United state Navy

- Bên hông trái nhẫn là hình ảnh tia sét và bút lông đan chéo nhau ; bên dưới khắc tắt chữ quân đội CT là biểu tượng của Cryptologic technician (kỹ thuật viên mật mã) - một nhánh chủ lực của hải quân Hoa Kỳ

- Lòng nhẫn khắc: (chất liệu Sterling - bạc xưa1970-1976 là năm tham gia chiến trường của người lính năm xưa

- Nhẫn size 11.5 lòng trong đo lọt lòng căng ngang được 21.5mm

Mời các bạn xem hình :

nhẫn mỹ xưa hải quân Navy bạc xưa logo vàng 10k

nhẫn mỹ xưa hải quân Navy bạc xưa logo vàng 10k

nhẫn mỹ xưa hải quân Navy bạc xưa logo vàng 10k

nhẫn mỹ xưa hải quân Navy bạc xưa logo vàng 10k

nhẫn mỹ xưa hải quân Navy bạc xưa logo vàng 10k

nhẫn mỹ xưa hải quân Navy bạc xưa logo vàng 10k

nhẫn mỹ xưa hải quân Navy bạc xưa logo vàng 10k

nhẫn mỹ xưa hải quân Navy bạc xưa logo vàng 10k

nhẫn mỹ xưa hải quân Navy bạc xưa logo vàng 10k

nhẫn mỹ xưa hải quân Navy bạc xưa logo vàng 10k

Kỹ thuật viên mật mã (CT) là một xếp hạng nhập ngũ hoặc chuyên môn công việc của Hải quân Hoa Kỳ . Cộng đồng CT thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau để hỗ trợ nỗ lực thu thập thông tin tình báo quốc gia , với trọng tâm là các sản phẩm liên quan đến mật mã và thông tin tình báo tín hiệu .

Hầu hết nhân viên của CT được yêu cầu phải có và duy trì giấy phép an ninh. Do môi trường làm việc được phân loại cao và an toàn đòi hỏi quyền truy cập rất hạn chế, không phải lúc nào cũng có thể chia sẻ tài nguyên với các lệnh khác, dẫn đến biệt danh trên tàu của họ là " ma quỷ ". Hầu hết mọi chi tiết xung quanh thế giới CT từ quản trị đến vận hành đến sửa chữa đều yêu cầu các kỹ thuật viên chuyên dụng có giấy phép bảo mật thích hợp (điều này chiếm nhiều nhánh xếp hạng CT, tức là CTI, CTM, CTN, CTO, CTR, CTT). Sự đóng góp của một CT cá nhân sẽ phụ thuộc vào ngành hoặc lĩnh vực nghề nghiệp.

Các thành viên của cộng đồng CT được hưởng nhiều lựa chọn nghề nghiệp và đào tạo. Sau khi được đào tạo, một CT có thể phục vụ trên bờ, nổi hoặc trong khả năng trên không. Một số thủy thủ CT có thể mong đợi các nhiệm vụ ở nước ngoài trong thời gian dài và một số có thể không bao giờ đi du lịch nước ngoài.

 

  • 1942-43 Chuyên gia mật mã (Q) (CR) - Thành lập 1942-1943 đổi thành CT năm 1948
  • 1948 Kỹ thuật viên Truyền thông - Được thành lập năm 1948 từ xếp hạng của Chuyên gia (Q) (Người viết mật mã), Chuyên gia (Q) (Tình báo vô tuyến), Chuyên gia (Q) (Kỹ thuật viên) và Nhân viên vô tuyến điện
  • Ngày 26 tháng 3 năm 1976, Kỹ thuật viên Truyền thông được đổi tên thành Kỹ thuật viên Mật mã (liên kết tên với cộng đồng sĩ quan). Thiết lập xếp hạng CTT, CTR, CTO, CTI, CTA, CTM. 
  • Vào ngày 1 tháng 10 năm 2003, Kỹ thuật viên Chiến tranh Điện tử (EW) đã được sáp nhập với CTT.
  • Vào ngày 1 tháng 10 năm 2007, CTA sáp nhập với Yeoman (YN) và Legalman .
  • Kỹ thuật viên Truyền thông Kỹ thuật viên Mật mã (CTO) được xếp hạng chéo với CTN và các CTO kế thừa được hợp nhất với Kỹ thuật viên Hệ thống Thông tin (CNTT).
  • CTM đã được lên kế hoạch giải thể vào năm 2008, với một số bộ kỹ năng nhất định chuyển đổi thành phôi Kỹ thuật viên Điện tử (ET) và Kỹ thuật viên Hệ thống Thông tin (CNTT), nhưng điều này đã được tạm dừng để lập kế hoạch tiếp theo

Mời các bạn xem thêm Video quay chi tiết chiếc nhẫn mỹ xưa hải quân Navy bạc xưa  tại đây nha: