lắc bạc cho nam bản lớn


lắc bạc cho nam bản lớn- lắc phrom vuông vắn lên tay cực đẹp- chất liệu bạc được ốp vàng kết hợp mới men đen rất sáng tài.- khóa lẫy gài tiện lợi, lòng lắc khắc hãng...

Giá ban đầu 0₫

Sản phẩm trước Sản phẩm tiếp theo

lắc bạc cho nam bản lớn

- lắc phrom vuông vắn lên tay cực đẹp
- chất liệu bạc được ốp vàng kết hợp mới men đen rất sáng tài.
- khóa lẫy gài tiện lợi, lòng lắc khắc hãng Zina 925
- bản lắc 17mm lòng trong 6cm .
- cân nặng 67.91 gram tương đương hơn 18 chỉ bạc (gần 2 cây)
Mời các bạn xem hình:

lắc bạc cho nam bản lớn

lắc bạc cho nam bản lớn

lắc bạc cho nam bản lớn

lắc bạc cho nam bản lớn

lắc bạc cho nam bản lớn

lắc bạc cho nam bản lớn

lắc bạc cho nam bản lớn

lắc bạc cho nam bản lớn

lắc bạc cho nam bản lớn

lắc bạc cho nam bản lớn

lắc bạc cho nam bản lớn

lắc bạc cho nam bản lớn

lắc bạc cho nam bản lớn

lắc bạc cho nam bản lớn