bật lửa zippo army


bật lửa zippo army- đẹp liền lạc, thiết kế sơm xanh màu bộ đội.- mặt trước in Logo quân đội Hoa Kỳ United States Army hình đại bàng tung cánh- hàng nguyên hộp giấy tờ...

Giá ban đầu 0₫

Sản phẩm trước Sản phẩm tiếp theo

bật lửa zippo army

- đẹp liền lạc, thiết kế sơm xanh màu bộ đội.

- mặt trước in Logo quân đội Hoa Kỳ United States Army hình đại bàng tung cánh

- hàng nguyên hộp giấy tờ mới 98% có đá sẵn chỉ cần châm xăng là xài, mộc zippo 2000 XVI.

- nguyên rin

mời các bạn xem hình:

bật lửa zippo army

bật lửa zippo army

bật lửa zippo army

bật lửa zippo army

bật lửa zippo army

bật lửa zippo army

bật lửa zippo army

bật lửa zippo army

bật lửa zippo army

bật lửa zippo army

bật lửa zippo army

bật lửa zippo army

bật lửa zippo army